Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

shutterstock 124525963 1024x697 1 | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

  Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 190.000.000€  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις   Στη Δράση […]

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τουρισμός | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 160.000.000 € Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις   Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του […]

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Wind farm turbines clean electricity green energy

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος […]

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

concept energy efficient light bulb 329181 19233 | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος […]

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Creative ideas for saving money, innovation, business success and growing growth plan.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000 ευρώ  για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις 250.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 150.000 ευρώ  ⦁50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Φορολογική απαλλαγή Επιχορήγηση Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Επιδότηση του κόστους […]

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Wooden blocks with the word loan and businessman

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: → Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. → Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ). Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρηματικές και επαγγελματικές οφειλές προς χρηματοδοτικούς […]

«Ενίσχυση εστίασης: Νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης»

Vegetarian Restaurant. Young Woman In A Vegetarian Restaurant

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: • να έχουν ΚΑΔ εστίασης είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. Όσον αφορά το τζίρο: • να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με […]

ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

Flame line from gas fireplace, closeup

ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ Η ενίσχυση αφορά σε 40.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά και έως του ποσού των 5.000 ευρώ η κάθε μία για έναν χώρο εστίασης. Η συγκεκριμένη επιχορήγηση για την αποφυγή του συνωστισμού, όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης και της λειτουργίας τους σε εξωτερικούς χώρους υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και αδειοδοτημένων τετραγωνικών […]

ΕΣΠΑ e-shop Επιδότηση 5000 ευρώ

e-commerce symbol on a computer keyboard, black friday concept. 3d illustration

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e–shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, αναμένεται στο τέλος της χρονιάς με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο υφυπουργός θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση. […]

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

a male wearing ppe blue gloves and spelling the word covid 19 in wooden blocks in a coronavirus | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Αφορά επιχειρήσεις σχεδόν από όλους τους κλάδους και νομικές μορφές Μεγάλη Προσοχή !!! Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει στις 28/2/2021 να απασχολούσαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τις 29/2/2020. Περίοδος Υποβολής Από 08.10.2020 έως 01.11.2020 Προϋπολογισμός | Επιχορήγηση Ο προϋπολογισμός – Επιχορήγηση είναι ποσό ίσο με το 50% των […]

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |