Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων

Accounting concept,Accounting staff is summarizing the company budget.

Η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 :

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας και η αποδεδειγμένη επιτυχία, τόσο στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων, όσο και στην ολοκλήρωση τους μας επιτρέπει να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Business concept, signing a business contract,Businessmen holdin

Και κατά την διάρκεια της υλοποιήσης

Γιατί στην

Η PlanTech υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Στα 15 χρόνια λειτουργίας έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων…

01

Ανάλυση

02

Ενημέρωση

03

Προετοιμασία

04

Υλοποίηση

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |