Διαχείριση Ποιότητας

 

Η διαχείριση ποιότητας σε προϊόντα ή σε υπηρεσίες, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η προβολή της κάθε επιχείρησης μέσα από ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, προβάλει την ανταγωνιστική εικόνα της και διασφαλίζει την δέσμευση του επιχειρηματία ή και των εργαζομένων να παρέχουν, όσο το δυνατό ποιοτικότερα προϊόντα, μέσα από ελεγχόμενους μηχανισμούς που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα.

PlanTech ΕΠΕ, απλουστεύει τα ογκώδη και δύσχρηστα συστήματα ποιότητας, εφαρμόζει τα πρότυπα ακριβώς στους ρυθμούς της επιχείρησης σας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά και να μην εγκαταλειφθούν από το προσωπικό, όπως συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις.

H PlanTech ΕΠΕ, ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την συντήρηση συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα

  • ISO 9001:2015 – Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας
  • ISO 22000:2005 – Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών
  • Μελέτη HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου βάσει Κανονισμού 852/2004 και Codex Alimentarius
  • ΕΛΟΤ 1435:2009 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας
  • ΕΛΟΤ 1429:2008 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ
  • ISO 13485 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417 – Απαιτήσεις για τους παροχείς υπηρεσιών αγροτουρισμού
  • ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών
  • ISO 27001 – Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένη (πχ κατά ISO 9001:2008) η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει τη συντήρηση του συστήματος και την ενημέρωση του προσωπικού σε τρέχοντα θέματα νομοθεσίας, ποιότητας κτλ, λειτουργώντας ως εξωτερικός σύμβουλος ποιότητας ή ως εσωτερικός επιθεωρητής.

Εκπαίδευση

Παράλληλα με την ανάπτυξη οποιουδήποτε έργου ποιότητας αναλαμβάνουμε, την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο και οι πιθανές οργανωτικές αλλαγές έγιναν απόλυτα κατανοητά.

Ειδικά για τις επιθεωρήσεις πιστοποίησης από εξωτερικούς φορείς, η PlanTech ΕΠΕ αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία της επιχείρησης, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παρουσία συμβούλου την ημέρα της επιθεώρησης. Ακόμα με το πέρας της επιθεώρησης, τακτοποιούνται όλες οι μη-συμμορφώσεις που τυχόν προκύπτουν από την επιθεώρηση.

Γιατί στην PlanTech ΕΠΕ ;

 

Η PlanTech υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Στα 15 χρόνια λειτουργίας έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων…

01

ΑΝΑΛΥΣΗ

02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

04

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ