Εταιρεία

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Web Agency

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2004 και ήταν η πρώτη εταιρεία που εγκαταστάθηκε στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ Α.Ε.) στα Ιωάννινα. Από τον Οκτώβριο του 2013 στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο των Ιωαννίνων στην Γ. Καλουδη 14.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές, τεχνολογικές και αναπτυξιακές δυνατότητες του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. έχει διαμορφώσει και συνεχώς αναπτύσσει μια μακρόπνοη στρατηγική με στόχο την ουσιαστική συμβολή της στον επιχειρηματικό ανασχεδιασμό των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας. Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και η επίτευξη των ενδιάμεσων σταδίων της, οδήγησε την εταιρεία σε διαρκή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακές / τεχνικές μεθόδους από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση της εταιρείας επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της και στη συνεχή ενημέρωση τους για τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία.

Η εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η επικράτηση νέων τάσεων στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ευκολία της χρήσης, αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της PlanTech M.Ε.Π.Ε. Για το λόγο αυτό η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς στρατηγικές συνεργασίες – με συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τη δραστηριότητά της – με κορυφαίες και αξιόπιστες εταιρίες της Ελληνικής αγοράς.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. είναι Μέλος των συνδέσμων:

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Web Agency

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2004 και ήταν η πρώτη εταιρεία που εγκαταστάθηκε στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ Α.Ε.) στα Ιωάννινα. Από τον Οκτώβριο του 2013 στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο των Ιωαννίνων στην Γ. Καλουδη 14.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές, τεχνολογικές και αναπτυξιακές δυνατότητες του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. έχει διαμορφώσει και συνεχώς αναπτύσσει μια μακρόπνοη στρατηγική με στόχο την ουσιαστική συμβολή της στον επιχειρηματικό ανασχεδιασμό των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας. Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και η επίτευξη των ενδιάμεσων σταδίων της, οδήγησε την εταιρεία σε διαρκή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακές / τεχνικές μεθόδους από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση της εταιρείας επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της και στη συνεχή ενημέρωση τους για τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία.

Η εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η επικράτηση νέων τάσεων στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ευκολία της χρήσης, αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας της PlanTech M.Ε.Π.Ε. Για το λόγο αυτό η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς στρατηγικές συνεργασίες – με συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τη δραστηριότητά της – με κορυφαίες και αξιόπιστες εταιρίες της Ελληνικής αγοράς.

Η PlanTech Μ.Ε.Π.Ε. είναι Μέλος των συνδέσμων:

PlanTech Infographic | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα
Η διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων - Ερευνών Αγοράς - Marketing Plan - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Τεχνική Υποστήριξη, Εφαρμογών και Έργων ΤΠΕ - Ανάπτυξη Διαδικτυακών Πυλών - Εφαρμογών Multimedia -, Εικονικής Πραγματικότητας - Βάσεων Δεδομένων - Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών Υπηρεσίες Συλλογής, Αξιολόγησης, Επεξεργασίας, Τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης Πρωτογενούς Υλικού Υπηρεσίες Επικοινωνίας (Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδρίων - Σχεδιασμός και Παραγωγή Εντύπων - Δράσεις Προβολής & Προώθησης – Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις) Δραστηριότητες Εκπαίδευσης (σεμινάρια - κατάρτιση) με συμβατικές μεθόδους καθώς και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

ΕΛΟΤ 1435:2009

Διαφημιστική Εταιρεία - Εταιρείες Προγραμματισμού Μέσων και Αγοράς Χώρου και Χρόνου - Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου Μάρκετινγκ - Εταιρείες Δημιουργίας Διακριτού Σήματος - Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Μητρώο θεματικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |