Επιχειρηματικά Σχέδια

 

Ο σχεδιασμός, o προγραμματισμός και η έρευνα είναι τα σπουδαιότερα στοιχεία, όταν αρχίζει μια επιχειρηματική δράση. To business plan βοηθά στον καθορισμό μιας επιχειρηματικής δράσης, θέτει στόχους για την επιχείρηση και στηρίζει την εφαρμογή των στρατηγικών ενεργειών. Είναι εργαλείο χρήσιμο για τη χρηματοδότηση, δίνει τη δυνατότητα για ρεαλιστικές προβλέψεις και σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα γίνεται ένα εργαλείο εφαρμογής των σκοπών που επιδιώκει ο επιχειρηματίας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι αναγκαία για την έγκριση Δανείου από Τράπεζα.
Η PLANTECH διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να σας συντάξει το Business Plan που θα κατατεθεί στην τράπεζα μαζί με την αίτηση δανειοδότησης, και το οποία θα αναλύει διεξοδικά όλα τα δεδομένα που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα στην επένδυση σας και στην αποπληρωμή του Δανείου.

Η PLANTECH, αναγνωρίζοντας ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το σπουδαιότερο έγγραφο μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς λειτουργικά και χρηματοοικονομικά θέματα της επιχείρησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνει τα εξής

 • • Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας

  • Γενικά στοιχεία της εταιρείας

  • Ανάλυση οργανωτικής διάρθρωσης
  • Προσφερόμενα προϊόντα
  • Ανάλυση αγοράς και πωλήσεων
  • Σχέδιο επενδύσεων
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Γιατί στην PlanTech ΕΠΕ ;

 

Η PlanTech υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Στα 15 χρόνια λειτουργίας έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πάνω από 1.000 επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων…

01

ΑΝΑΛΥΣΗ

02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

04

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ