Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Περίοδος υποβολής από 23/7/2019 έως 4/10/2019
 • Περιοχή εφαρμογής Περιφέρεια Ηπείρου
 • Xρηματοδοτείται 1) Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 2) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 3) Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων πρωτογενή τομέα, της βιομηχανίας της εμπειρίας, των ΤΠΕ και της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγείας και ευεξίας.
ΕΝΕΡΓΟ

Δράση «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας»

Μόνο για Επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίοδος Υποβολής Από 21.11.2018 έως 28.02.2019
 • Προϋπολογισμός 80.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ
 • Ποσοστό επιδότησης το 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 • Δικαιούχοι: Yφιστάμενες ΜΜΕ Επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ηπείρου
ΕΝΕΡΓΟ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Περίοδο Υποβολής Από 06.02.1019 έως 19.04.2019
 • Προϋπολογισμός 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
 • Ποσοστό επιδότησης το 50 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 • Δικαιούχοι: λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών εστίασης, παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής), παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
ΕΝΕΡΓΟ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Οι Υποβολές ξεκινούν 6/2/2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Προϋπολογισμός 20.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ
 • Ποσοστό επιδότησης το 50 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 1) κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 2) διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 3) έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
ΕΝΕΡΓΟ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ενισχύονται οι εξής κλάδοι:
 • Τουρισμού
 • Μεταποίησης
 • Τομέας Αποθήκευσης
 • Κλάδος Ενέργειας
 • Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων: Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις • Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις • Συγχωνεύσεις ΜΜΕ • Αύξηση απασχόλησης • Συνεταιρισμοί • Πληροφορική – Τ.Π.Ε • Αυξημένη προστιθέμενη αξία • Επενδυτικά σχέδια ιδρύσεων σε Β.Ε.Π.Ε • Ενισχύσεις σε ειδικές περιοχές της χώρας
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Επιχειρούμε ΈξωΠερίοδος υποβολής από 18/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού • Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός έως 100.000 ευρώ
 • Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ
 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηροποιούνται στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Υλικά / Κατασκευές • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ • Υγεία-Φάρμακα
ΕΝΕΡΓΟ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Περίοδος υποβολής Από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
 • Προϋπολογισμός 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ
 • Ποσοστό επιδότησης το 45% των επιλέξιμων δαπανών
 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας / διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV
ΕΝΕΡΓΟ

Ψηφιακό Βήμα

Περίοδος υποβολής Από 11/6/2018 έως 15/11/2018
 • Προϋπολογισμός 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
 • Ποσοστό επιδότησης το 50 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017 / διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Θέλετε να λαμβάνετε τα νέα μας?

Eγγραφείτε στο newsletter

Sendinblue Newsletter

Χρειάζεστε νέα ιστοσελίδα ή έχετε απορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας!