Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

communication

Μόνο για Επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ηπείρου Η Περιφέρεια Ηπείρου Επιχορηγεί με ποσοστό 60% και προϋπολογισμό από 80.000 € έως 330.000 € υφιστάμενες ΜΜΕ που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 01.01.2016. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 80.000 έως 330.000 ευρώ. Ποσοστό Επιχορήγησης 60% (Το πρόγραμμα εμπίπτει στον κανονισμό De Minimis) Επιλέξιμες Δαπάνες Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: […]

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |