ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

Η ενίσχυση αφορά σε 40.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά και έως του ποσού των 5.000 ευρώ η κάθε μία για έναν χώρο εστίασης.

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση για την αποφυγή του συνωστισμού, όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης και της λειτουργίας τους σε εξωτερικούς χώρους υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και αδειοδοτημένων τετραγωνικών μέτρων εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους. 

Δικαιούχοι της δράσης, που υλοποιείται σε ειδική πλατφόρμα στο δικτυακό τόπο: https://heating-devices.mindev.gov.gr/login, είναι οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα  ενώ δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά 10τ.μ.νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς(δήμους, λιμενικά ταμεία, ΕΟΤ κλπ),καθώς και των παραχωρημένων χώρων στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα, χωρίς ΦΠΑ.

Οι δικαιούχοι

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι παρακάτω: 

όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |