Πρόγραμμα Γέφυρα

signing a loan for a home purchase | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

Δικαιούχοι  Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα. Πιο συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα αφορά: Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές […]

© 2022 PlanTech | Ιωάννινα |