Νέα Δράση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Wind farm turbines clean electricity green energy

Μέσα στο Φεβρουάριο Αναμένουμε το παραπάνω πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Πρέπει κατά το 2022 να έχετε τουλάχιστον 2 ΕΜΕ δηλαδή (πρέπει συνολικά 4.800 ώρες εργασίας από όλους τους εργαζομένους) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€. (δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη το 2022 […]

ΔΡΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

concept energy efficient light bulb 329181 19233 | Plantech | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Κατασκευή Ιστοσελίδων | Ιωάννινα

Προδημοσιεύθηκε ο οδηγός του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται διακριτά σε 100 εκ € για τους κλάδους […]