«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Wooden blocks with the word loan and businessman

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: → Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. → Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ). Τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρηματικές και επαγγελματικές οφειλές προς χρηματοδοτικούς […]

«Ενίσχυση εστίασης: Νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης»

Vegetarian Restaurant. Young Woman In A Vegetarian Restaurant

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: • να έχουν ΚΑΔ εστίασης είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. Όσον αφορά το τζίρο: • να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με […]

ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

Flame line from gas fireplace, closeup

ΕΣΠΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ Η ενίσχυση αφορά σε 40.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά και έως του ποσού των 5.000 ευρώ η κάθε μία για έναν χώρο εστίασης. Η συγκεκριμένη επιχορήγηση για την αποφυγή του συνωστισμού, όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης και της λειτουργίας τους σε εξωτερικούς χώρους υπολογίζεται βάσει των επισήμων δηλωμένων και αδειοδοτημένων τετραγωνικών […]

ΕΣΠΑ e-shop Επιδότηση 5000 ευρώ

e-commerce symbol on a computer keyboard, black friday concept. 3d illustration

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e–shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, αναμένεται στο τέλος της χρονιάς με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο υφυπουργός θα χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη δράση. […]