Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

Μόνο για Επιχειρήσεις εντός της Περιφέρειας Ηπείρου Η Περιφέρεια Ηπείρου Επιχορηγεί με ποσοστό 60% και προϋπολογισμό από 80.000 € έως 330.000 € υφιστάμενες ΜΜΕ που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 01.01.2016. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχε ...